Rokiškio dekanatas Aleksandravėlė   •   Čedasai   •   Duokiškis   •   Juodupė   •   Jūžintai   •   Kamajai   •   Kazliškis   •   Kriaunos   •   Lukštai   •   Obeliai   •   Onuškis   •   Pandėlys   •   Panemunėlis   •   Panemunis   •   Rageliai   •   Rokiškis   •   Salos   •   Suvainiškis   •   Žiobiškis
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija
Nepriklausomybės a. 1a–1
LT–42114 Rokiškis
Tel./faks. (458) 5 19 79
El. paštas: rokiskioparapija@gmail.com
Interneto svetainė: www.rokiskioparapija.lt

Dvasininkai

Kleb. dek. Eimantas NOVIKAS
1972 09 03 * 1998 02 08 * 2013 10 02
Mob. tel. (687) 58 342

Vik. mgr. Dainius MATIUKAS
1982 02 19 * 2008 08 10 * 2017 07 04
Nepriklausomybės a. 1a-2, LT–42114 Rokiškis
Mob. tel.: (679) 6 82 46
El. paštas: dainius.matiukas@gmail.com

Rez. Vincentas STANKEVIČIUS
1946 01 22 * 1977 05 22 * 2011 09 01
Nepriklausomybės a. 1a-3, LT-42114 Rokiškis
Mob. tel. (687) 0 81 09

Koplyčios:Rokiškio centrinėje ligoninėje, Kankinių koplyčia naujose kapinėse.

Pamaldos

Sekmadieniais: 8, 10, 12, 18 val.
Šeštadieniais: 8, 10, 18 val.
Šiokiadieniais: 8, 18 val.

Atlaidai ir šventės

Viešpaties Krikštas - III sekmadienį po Kalėdų
Švč. Jėzaus Širdies – III penktadienį po Sekminių (keliama į artimesnį sekmadienį)
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų – rugpjūčio 15 d.
Šv. apašt. Mato (titulo) – rugsėjo 21 d.

Apie bažnyčią

Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia yra Rokiškyje, Nepriklausomybės a. Plytų mūro. Pastatyta 1877 m. Neogotikinė.

Pirmoji bažnyčia pastatyta ir parapija įsteigta apie 1500 m. Nauja medinė bažnyčia pastatyta 1590 m. Jai priklausė 18 valakų žemės, sklypas miestelyje. 1664 m. prie bažnyčios pastatyta dvaro savininkų Krošinskių koplyčia. 1666 m. minima klebonija ir varpinė. Nuo 1691 m. rašytos metrikų knygos. Iki 1700 m. pastatytas priebažnytis. Nuo 1700 m. veikė parapinė mokykla. Bažnyčiai sudegus, 1713 m. kunigaikštienė Elena Krošinskiene-Tyzenhauzienė pastatė naują medinę. 1778 m. ji jau buvo pakrypusi, begriūvanti. Bažnyčiai 1806 m. priklausė Bulvėniškio palivarkas su Zypolių kaimu. 1864 m. bažnyčia sudegė. Pamaldos laikytos kapinių koplyčioje.

1866 m. patvirtintas architekto fon Šachto (Schacht) mūrinės bažnyčios projektas. 1868-1877 m. pastatyta dabartinė bažnyčia – gražiausias neogotikos ansamblis Lietuvoje. Jos fundatorius – Rokiškio grafas Reinholdas Tyzenhauzas. Statyba rūpinosi klebonas Lionginas Rekstis, vėliau klebonas Stanislovas Rimkevičius. 1879 m. po presbiterija įrengta ir pašventinta požemio koplyčia, altoriui Paryžiuje padaryta 12 skulptūrų, kurios Varšuvoje paauksuotos. Pagal architekto Georgo Vernerio projektą 1882 m. įrengtas didysis altorius, sakykla. 1883 m. pastatytas varpinės bokštas, įkelti 3 varpai. 1885 m. įrengti 24 registrų vargonai. Tais pačiais metais bažnyčią konsekravo vyskupas Mečislovas Paliulionis.

1883 m. dirbti vargonininku pakviestas čekas Rudolfas Lyhmanas (Liehmann). Iki 1903 m. jis vadovavo ir Tyzenhauzų dvare veikusiai muzikos mokyklai. 1901-1943 m. vargonininkavo Matas Milaknis. Jis subūrė chorą ir jam vadovavo. 1908 m. įsikūrė Lietuvių katalikų blaivybės, 1909 m. - „Saulės“ draugijų skyriai. 1919 m. lapkričio 29 d. Rokiškio kapinėse palaidotas Latvijoje bolševikų nužudytas kunigas Jonas Budrys. Klebono prelato Igno Labanausko rūpesčiu 1934 m. įsteigta altarija. Altarista Benediktas Šveikauskas (1884-1941) enkavedistų areštuotas ir 1941 m. birželio 24 m. sušaudytas. Palaidotas Rokiškio kapinėse. 1950 m. areštuotas kun. Vladislovas Butvila (1896-1961), kalintas iki 1956 m.

Bažnyčia neogotikinė, stačiakampio plano (42,7x19,3 m), halinė, su 56,5 m aukščio varpinės bokštu. Vidus 3 navų. Jas dengia krištoliniai skliautai. Šventoriaus tvora akmenų mūro, viršuje - ažūrinės raudonų plytų grotos. Šventoriuje stovi Šv. Juozapo koplyčia.