Naujienos
Liepos 25 d. kviečiame į iškilmes pal. arkivysk. Teofiliaus Matulionio tėviškėje ir Alantoje
2017.07.12    
Panevėžio vyskupijos kurija
Liepos 25 d. 17 val. palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėviškėje - Kudoriškio kaime (Skiemonių sen., Anykščių r.) bus šventinamas atminimo kryžius, 18 val. Alantos Šv. Jokūbo bažnyčioje (palaimintojo krikšto vieta) šv. Mišios. Dalyvauja apaštališkasis nuncijus J. E. arkivysk. P. L. Quintana, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupai, kiti vyskupai ir kunigai.